(24 ساعته) 88808080 021

Logitech R700 Cordless Professional Presenter (کد: )

رتبه بندی:

دارای نشان گر LCD

همراه با زمان

 سنج قابلیت پوشش 30 متری

دارای دکمه های مناسب

 دارای گیرنده بی سیم 194 گرم6.6X17X22.5

قیمت: 0EUR
مقدار:
نظرات
Copyright www.maxx-marketing.net